تیمی

ارتباط بگیر و سریع تیم استارتاپی خودت رو بساز !

کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) چیه ؟

کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) چیه ؟ خیلی از ما وقتی یه ایده به سرمون می زنه خیلی دوست داریم که به سرعت بریم سراغ پیاده سازی محصول مون، خیلی خوشحالیم که قراره یه استارتاپ توپ راه بندازیم. ماه ها با تیم مون تلاش می کنیم و منابع زیادی صرف می […]