تیمی

ارتباط بگیر و سریع تیم استارتاپی خودت رو بساز !

پنج گام برای ساخت یک تیم استارتاپی خوب

پنج گام برای ساخت یک تیم استارتاپی خوب

پنج گام برای ساخت یک تیم استارتاپی خوب این مراحل برای جمع کردن افراد در مراحل ابتدایی کسب و کار خود انجام دهید. مهم نیست چقدر ایده شما قوی است ، سرنوشت استارتاپ روی دوش افراد تیم شماست پس یک تیم استارتاپی خوب بسازید . البته حتی یک عضو ضعیف […]