ایجاد پروژه

اگه ایده یا پروژه ای داری؟ پروژه خودت رو بساز و با توجه به مهارت های مورد نیاز پروژه، تیمت رو تشکیل بده!